นิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกลุ่มสี

โพสต์4 ก.ค. 2562 04:10โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 04:30 ]
https://photos.app.goo.gl/hkwdTVjcLNFWdpZKA
18-28 มิถุนายน 2562 : นิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสี (เร่งด่วน)  จำนวน 18 โรงเรียน  โดยคณะกรรมการดำเนินงำนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเร่งด่วน  ประกอบด้วย ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูวันที่ 18 มิ.ย. 62)


https://photos.app.goo.gl/MNcgqjku3nSvTSsU7

20 มิถุนายน 2562 : โรงเรียนปางมะกาดวิทยา  อ.เวียงป่าเป้า


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/5jTLSXPiCFCQUigt524 มิถุนายน 2562 : โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง  อ.เวียงป่าเป้า


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)Comments