นิเทศเร่งรัดคุณภาพ รร.กลุ่มสี (23-25 กค.61)

โพสต์24 ก.ค. 2561 04:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2561 09:04 ]
24 - 25 กรกฎาคม 2561 : คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสี ประจำปีการศึกษา 2561

24 กรกฎาคม 2561

https://photos.app.goo.gl/zTxsAh1C5ZhE65aE7

ชุดที่ 1 นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยา และบ้านแม่ยางมิ้น อ.แม่สรวย  ประกอบด้วย 
1. นายจำนงค์  สมควร   ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย
2. นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล   ผอ. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย
3. นายสัญญา  ทะกัน  ผอ.โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด
4. นายบัณฑิต  ไชยวงค์  ศึกษานิเทศก์
5. นางกังสดาร แจ้งมณี  ศึกษานิเทศก์ 
https://photos.app.goo.gl/tYi2VkQob8SmpPrw9
   

ชุดที่ 2 : นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านปางหลวง และบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย ประกอบด้วย
1. นายเฐนก  เป็งขวัญ  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์  อ.แม่สรวย
2. นายสุรศักดิ์  เบญจพลาภรณ์   ผอ. โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว  อ.แม่ลาว
3. นายสุริยัน  ยารวง  ผอ.โรงเรียนบ้านสักพัฒนา  อ.ป่าแดด 
4. นส.พรทิพา  พุทธวงค์  ศึกษานิเทศก์
5. นางณภัทร์  จันทรา  ศึกษานิเทศก์ชุดที่ 4 : นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านบ้านป่าหัดป่าแขม และธารทองวิทยา (ป่ารวก)  อ.พาน  (คลิก... ดูรูปกิจกรรม)

25 กรกฎาคม 2561

https://photos.app.goo.gl/sSA1edWegz2ySvZt6

ชุดที่ 3 : 
นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา และบ้านปางมะขามป้อม อ.เวียงป่าเป้า ประกอบด้วย
1. นายวิโรจน์  มหาวรรณ์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า  อ.เวียงป่าเป้า
2. นายสมจิตร  จันทร์ต๊ะบุญ  ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่ง  อ.เวียงป่าเป้า
3. นางประนอม  จรเกตุ  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าจั่น  อ.เวียงป่าเป้า
4. นายสุชาติ  ราชคมน์  ศึกษานิเทศก์
5. นายสุวิทย์  บั้งเงิน  ศึกษานิเทศก์
6. น.ส.กฤติญา  อาจวิชัย  ศึกษานิเทศก์
Comments