นิเทศเร่งรัดคุณภาพ รร.กลุ่มสี (1-3 สค.61)

โพสต์5 ส.ค. 2561 04:14โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 04:28 ]
1-3 สิงหาคม 2561 : คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสี ประจำปีการศึกษา 2561

1 สิงหาคม 2561

https://photos.app.goo.gl/zTxsAh1C5ZhE65aE7

ชุดที่ 1 :  นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยา และบ้านแม่ยางมิ้น อ.แม่สรวย  ประกอบด้วย 
1. นายจำนงค์  สมควร   ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย
2. นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล   ผอ. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย
3. นายสัญญา  ทะกัน  ผอ.โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด
4. นายบัณฑิต  ไชยวงค์  ศึกษานิเทศก์
5. นางกังสดาร แจ้งมณี  ศึกษานิเทศก์ 
https://photos.app.goo.gl/tYi2VkQob8SmpPrw9
    

ชุดที่ 2 : นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านปางหลวง และบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย ประกอบด้วย
1. นายเฐนก  เป็งขวัญ  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์  อ.แม่สรวย
2. นายสุรศักดิ์  เบญจพลาภรณ์   ผอ. โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว  อ.แม่ลาว
3. นายสุริยัน  ยารวง  ผอ.โรงเรียนบ้านสักพัฒนา  อ.ป่าแดด 
4. นส.พรทิพา  พุทธวงค์  ศึกษานิเทศก์
5. นางณภัทร์  จันทรา  ศึกษานิเทศก์


3 สิงหาคม 2561
https://photos.app.goo.gl/ewYxULVTtUynjSvo6

ชุดที่ 3 : นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนปางมะกาดวิทยาและบ้านเมืองน้อยฯ อ.เวียงป่าเป้า ประกอบด้วย
1. นายสมจิตร  จันทร์ต๊ะบุญ  ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่ง  อ.เวียงป่าเป้า
2. นางประนอม  จรเกตุ  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าจั่น  อ.เวียงป่าเป้า
3. นายสุวิทย์  บั้งเงิน  ศึกษานิเทศก์
4. น.ส.กฤติญา  อาจวิชัย  ศึกษานิเทศก์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments