งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 66 ปี 2559

โพสต์24 ก.ย. 2559 06:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/EX7NcPgX2QFExUz49
24-25 กันยายน  2559
: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559   เพื่อแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว  อนุบาลจอมหมอกแก้ว  ชุมชนป่าก่อดำ และธารทองวิทยา (ป่ารวก)  มีโรงเรียนเข้าร่วม 198 โรง  รวมครู นักเรียน และกรรมการ 6,894 คน 
           (คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด)
Comments