นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศฯ แก่นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ

โพสต์17 พ.ค. 2563 01:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2563 02:06 ]
https://photos.app.goo.gl/ukyUBew89DgdoHwf8

3 เมษายน 2563 :  นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่ 
นิสิตฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (จำนวน 5 คน)   ผู้นำเสนอประกอบด้วย นางสาวพรทิพา พุทธวงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 
 นางพรมเมือง  เทวตา  นายสุวิทย์ บั้งเงิน และนายจตุพล อุปละ  โดยได้บรรยายให้ข้อมูลการบริหารการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments