ลงชื่อสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการฯ

โพสต์9 ก.ย. 2559 23:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2559 21:47 ]
ลงชื่อสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ

“พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องศตวรรษที่ 21 

ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  (Learning and Innovation Skills)”

รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 / รุ่นที่ 2 : วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559  รุ่นละ 90 คน
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 5


https://goo.gl/forms/zfL6I77qGVv57nMQ2

(คลิกรูปเพื่อลงชื่อสมัคร)

QR Code กลุ่มไลน์
"21st Century Education"
ท่านที่จะเข้าอบรมขอให้เข้าเป็นเพื่อนในกลุ่มด้วย...
Comments