คณะผู้แทน สพฐ. ติดตามสภาพปัญหาการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ

โพสต์13 พ.ค. 2559 03:25โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2559 04:18 ]
วันที่ 13 พฤษภาคม  2559  คณะผู้แทน สพฐ. ติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ  ปีการศึกษา 2559  ประกอบด้วย 
         1. นางวรรณี  จันทรศิริ  (นักวิชาการศึกษา สพฐ.)
         2. นางรัตนวิภา  ธรรมโชติ  (นักวิชาการศึกษา สพฐ.) 
         3. นางสาวอังคนา เหว่าวิทย์  (นักวิชาการศึกษา สพฐ.)     
         4. นางสาวสุธิรา  ทองศิลป์  (นักวิชาการพัสดุ สนง. คลังและสินทรัพย์ สพฐ.) 
         ติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  จำนวน 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ (ขนาดใหญ่) 2. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ (ขนาดกลาง)  และ 3 โรงเรียนบ้านสันติวัน (ขนาดเล็ก)  โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  ร่วมติดตามฯ ในครั้งนี้...

ติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน 59

Comments