เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมฯ

โพสต์23 ธ.ค. 2562 00:43โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2563 19:27 ]

https://photos.app.goo.gl/5QasUXQf2HBVfFkB9

7 ธันวาคม 2562 : เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  วิทยาการโดย อาจารย์ ดร.พูนชัย ยาวิราช และทีมวิทยากร


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)                 (ภาพชุดที่ 1)

https://photos.app.goo.gl/zJYYUAqoq3PZnBRz8 
                 (ภาพชุดที่ 2)


Comments