แข่งขันทักษะฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ปี 60

โพสต์21 ก.ย. 2560 21:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2560 02:51 ]

22-23 กันยายน 2560 : จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560  ณ 6 สนามแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าก่อดำ อนุบาลแม่ลาว อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ธารทองวิทยา (ป่ารวก) และ สพป.เชียงราย เขต 2


วันศุกร์ ที่ 22  กันยายน 2560 (ระดับประถมศึกษา)

https://photos.app.goo.gl/06tUW3OHeVpwhtMj2


1. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ : สาระ

2. โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว : สาระ

https://photos.app.goo.gl/vQO8PNLIpc0xjfHq2

3. โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
 
: สาระสังคมศึกษาฯ  วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

https://photos.app.goo.gl/aVci8egg3lnWo29Q2
4. โ
รงเรียน
ธารทองวิทยา (ป่ารวก) 
: สาระ


5. โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าก่อดำ : เครื่องร่อน และหุ่นยนต์


6. สพป.เชียงราย เขต 2 : สาระ


วันเสาร์ ที่ 23  กันยายน 2560 (ระดับมัธยมศึกษา)

1. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ : สาระ


2. โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว : สาระ

https://photos.app.goo.gl/KdLaP8Iu8pz4O91l1
3. โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว : สาระสังคมศึกษาฯ  วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์


4. โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) : สาระ


5. โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าก่อดำ : เครื่องร่อน และหุ่นยนต์

https://photos.app.goo.gl/oh6T8u4bEIDNfBel16. สพป.เชียงราย เขต 2 : สาระภาษาอังกฤษ  พลศึกษา หุ่นยนต์
Comments