แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษา ระดับเขตพื้นที่ฯ

โพสต์17 มิ.ย. 2562 03:16โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 03:38 ]
https://photos.app.goo.gl/QKfmT8hvJrNSGNmE7
11 มิถุนายน 2562
: แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ฯ  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
    ประกอบด้วย การแข่งขันคัดลายมือ (ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3)  การเขียนเรื่องจากภาพ (ป.1-3 และ ป.4-6) การเขียนเรียงความ 
 (ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3) การแต่งคำประพันธ์  (ป.4-6 และ ม.1-3)  มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น  248  คน(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments