แข่งขันทักษะฯ โครงการรักษ์ภาษาไทยฯ

โพสต์18 มิ.ย. 2560 05:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 19:49 ]
https://goo.gl/photos/Tkv664qNvsF6tzpD9
18 มิถุนายน 2560
: ดำเนินงานแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560  มีการแข่งขันฯ ตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ 1 - 3 จำนวน   6 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 406 คน  นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เขียนตามคำบอกและการอ่านเอาเรื่อง) เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments