คัดเลือกผลงานทางวิชาการ Best practice ด้านวิจัยฯ

โพสต์9 ต.ค. 2561 04:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 19:50 ]
30 สิงหาคม 2561
 :  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวม  โรงเรียนในเขตอำเภอพาน  มี ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันย์ทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments