การประกวดนวัตกรรม

โพสต์23 ก.ย. 2558 20:06โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2558 07:37 ]
      สพป.เชียงราย เขต 2 จัด "ประกวดนวัตกรรม ประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2558   ณ สพป. เชียงราย เขต 2 มีประเภทและจำนวนนวัตกรรม ดังนี้
      1. นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด (236 นวัตกรรม)
          1.1 นวัตกรรม BBL ชั้น ป.1 (143 นวัตกรรม)
          1.2 นวัตกรรมประเภทอื่นๆ (93 นวัตกรรม)
       2. นวัตกรรมที่ไม่ประสงค์ประกวด (789 นวัตกรรม)
       3. นวัตกรรมที่ไม่ระบุความประสงค์ (182 นวัตกรรม)
      ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อเฉพาะนวัตกรรมประเภทที่ 1 (ส่งเข้าประกวด) หากยังไม่ปรากฎรายชื่อ ให้ท่านที่ส่งนวัตกรรมประเภทที่ 3 (ไม่ระบุความประสงค์ (อาจเป็นไปได้ว่าลืมระบุ) ติดต่อเพิ่มเติมภายหลังได้...

ภาพกิจกรรม

นวัตกรรม 58