ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่, รับเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนฯ

โพสต์19 ก.พ. 2560 08:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2560 02:20 ]
https://goo.gl/photos/uXQ9AScgHB2rVvGq9
17 กุมภาพันธ์ 2560
 1. ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ  อ.แม่ลาว  ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะครูและนักเรียน


 2. 
รับเครื่องมือประเมิน (แบบทดสอบ) การอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ป.1-4  จาก สพฐ.

   Comments