ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET & ฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 6) & ประชุม ศน.ประจำเดือนมกราคม

โพสต์21 ม.ค. 2563 21:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2563 05:29 ]

https://photos.app.goo.gl/7mUNw1xoB6hD3rvv7

22 มกราคม 2563 
:
- ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.ป่าแดด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังวิทยา  อ.ป่าแดด (โดย ทีมศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
- ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 6) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  (เชียงราย-พะเยา) จำนวน 13 คน
https://photos.app.goo.gl/7fk8APX4qMs1EwtWA

- ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมกราคม 2563  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  แสดงความยินดีกับ ศน.ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู  การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา  ผลการประเมิน KRS (อันดับ 4)  การประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS Model  การจัดสอบ O-NET  การประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2563 (30 ม.ค.63ป  การแข่งขันกีฬา 5 สำนักงานฯ  และประเด็นอื่นๆ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments