ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 5)

โพสต์21 ม.ค. 2563 21:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 02:09 ]
https://photos.app.goo.gl/zfeAyTUAcM8yMSyW9

21 มกราคม 2563 
: ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ
 (วันที่ 5) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  (เชียงราย-พะเยา) จำนวน 13 คน


Comments