Focus Group เพื่อยกระดับ O-NET (ภาษาอังกฤษ & วิทยาศาสตร์)

โพสต์7 มิ.ย. 2563 02:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

2 มิถุนายน 2
563 :  สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์   มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการสนทนา  ดร.ณัฎฐกันย์ ใจกันทา และนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เป็นทีมงานดำเนินการฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments