ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลฯ ต่อผู้ตรวจราชการ สพฐ.

โพสต์7 มิ.ย. 2563 02:36โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2563 02:56 ]
https://photos.app.goo.gl/o3S7ZUfySJPmXzX16

1 มิถุนายน 2
563 :  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ต่อผู้ตรวจราชการ สพฐ. (ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี รักษาการณ์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ)  มีนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายสุวิทย์ บั้งเงิน ศน.กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ) ร่วมนำเสนอ  ณ ห้องประชุม สพป.เชียงราย เขต 1

        
           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments