ดำเนินงานการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์30 ม.ค. 2560 21:13โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 21:23 ]
https://goo.gl/photos/RPx7XiLJGzzi2xhV6
30-31 มกราคม 2560
: ดำเนินงานการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559  ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET 
    - 30 ม.ค. 60 : อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า
    - 31 ม.ค. 60 : อ.ป่าแดด 
      (1 ก.พ. 60 : อ.พาน และ อ.แม่ลาว) 
2. รับมอบข้อสอบ O-NET จาก สทศ.  
    (ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 : ชั้น ป.6 และ ม.3  จำนวน 13 สนามสอบ)

รูปกิจกรรม
Comments