นิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์15 ม.ค. 2561 02:18โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 02:28 ]
8 มกราคม 2561 : คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

https://photos.app.goo.gl/QNPrGZ0IK80NaTT32

- ชุดที่ 2
 ประกอบด้วย ผอ.ทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ (ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 32) ผอ.ปรานอม  จรเกตุ (ผอ.รร.บ้านป่าจั่น) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศน.พรมเมือง เทวตา และศน.สุชาติ ราชคมน์  นิเทศติตตาม ณ โรงเรียนบ้านปางหก และบ้านแม่ตะละ  อ.แม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/LI09AsKdVRggTyIz2

- ชุดที่ 3
 ประกอบด้วย ผอ.ชัย สันกว๊าน  (ผอ.รร.บ้านโป่งแดง) พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ศน.พรทิพา พุทธวงค์ ศน.วรลักษณ์  จันทรเนตร และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ  นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ และบ้านแม่ตามช้าง อ.แม่สรวย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments