จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวม อ.เวียงป่าเป้า

โพสต์9 ต.ค. 2561 03:23โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/86GLDbqQKSz4qVwe7
28 สิงหาคม 2561
: จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวม อ.เวียงป่าเป้า
  :  ได้แก่ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   มี ดร. ณัฏฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments