จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลฯ

โพสต์20 ก.ย. 2563 01:56โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2563 02:02 ]
https://photos.app.goo.gl/5bgfDyS8AFvTpLVVA
20 กันยายน 2563
 : 
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การนำเสนอภายใต้การแพรระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการดำเนินงานกิจกรรมภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิด  ดำเนินงานโดยคณะศึกษานิทศก์ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต ๒
Comments