จัดการสอบการอ่านการเขียนฯ, ประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนฯ

โพสต์22 ก.พ. 2560 00:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
21 กุมภาพันธ์ 2560
:
    1. จัดเตรียมแบบทดสอบสำรองและเอกสารต่างๆ การทดสอบการอ่านการเขียน ชั้น ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
    2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียน 

    2. ประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนฯ
         1) อ.แม่สรวย  2) อ.เวียงป่าเป้า  3) อ.พาน
Comments