ต้อนรับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่

โพสต์19 มี.ค. 2563 04:19โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2563 04:22 ]

https://photos.app.goo.gl/p64RNkDtB9s88cfD7
19 มีนาคม 2563 :  นายพิสิฐ  ชัยชนะ  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต  2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่  ณ กลุ่มนิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 2 ราย  คือ
     1. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย  สพป.เชียงราย เขต 2
     2. นายเสกสรรค์  สิธิวัน : โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี อ.เชียงแสน  สพป.เชียงราย เขต 3           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day"

โพสต์19 มี.ค. 2563 04:07โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/S7YDZ6EAmEarQAFH9https://photos.app.goo.gl/S7YDZ6EAmEarQAFH9


13 มีนาคม 2563 : ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อทำความสะอาดห้องทำงานและบริเวณทั่วไปในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และเพื่อร่วมกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัด COVID-19(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ส่งมอบกระดาษคำตอบ NT ชั้น ป.3 ให้ตัวแทน สพฐ.

โพสต์19 มี.ค. 2563 03:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/nzWb6c9R51Hzpq5Q8

9 มีนาคม 2563 : ส่งมอบกระดาษคำตอบ NT ชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ  สพป.เชียงราย เขต 2  (จำนวน 14 สนามสอบ 96 ห้องสอบ)  ให้แก่ตัวแทน สพฐ.(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัวแทนศูนย์สอบ NT

โพสต์19 มี.ค. 2563 03:37โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/gkW3varNoYTNH4UZ8

4 มีนาคม 2563 : ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการระดับศูนย์ สพป.เชียงราย เขต 2 การสอบ NT  ชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 14 สนามสอบ (จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,591 คน)
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ NT

โพสต์19 มี.ค. 2563 03:17โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2563 03:51 ]

https://photos.app.goo.gl/1W3zEuFkaBaStxMdA

3 มีนาคม 2563 : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ  สพป.เชียงราย เขต 2  การสอบ NT  ชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2562  (จำนวน 14 สนามสอบ)  นายพิสิฐ  ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมต้อนรับ รอง ผอ.สพป. & ส่งมอบข้อสอบมาตรฐานปลายปี

โพสต์19 มี.ค. 2563 03:09โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/12buGcGkoxpDDATM9

2 มีนาคม 2563 : 
    (1) ร่วมต้อนรับ ายพิสิฐ ไชยชนะ  (ผอ.โรงเรียนบ้านรวมมิตร อ.เมือง จ.เชียงราย)  มารับตำแหน่งรองผู้อำนวย สพป.เชียงราย เขต 2  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/md1xP5PKRdSckFEr7


   (2) ส่งมอบข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562  ทุกระดับชั้น (ระดับชั้นละ 4 วิชา : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์)  ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

คัดแยกข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.4 และ ม.1

โพสต์19 มี.ค. 2563 01:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2563 01:48 ]

https://photos.app.goo.gl/AQTdCqfwMZ7eEHJs8

1 มีนาคม 2563 : รับมอบข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้น ป.4 และ ม.1  (จากโรงพิมพ์ : ครั้งที่ 2) และนำมาคัดแยกตามตามสาระวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)  รายโรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับโรงเรียน (วันที่ 2 มี.ค. 64)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมคณะกรรมการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/QGhzWJRGbHLECxgH8

28 กุมภาพันธ์ 2563 : 

   (1) ประชุมคณะกรรมการสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562   ประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาฯ และครูวิชาการศูนย์เตรือข่ายฯ (14 ศูนย์เครือข่ายฯ) เข้าร่วมประชุม เพื่อขยายผลไปยังผู้บริหารและครูวิชาการแต่ละโรงภายในศูนย์เครือข่ายฯ  (จะมีการทดสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2563)  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

https://photos.app.goo.gl/uCCXRhGBaLBe9tfi7
   
  (2) ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงานตัวของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  และ ศน.ใหม่  การแข่งขันกีฬาครู 4 เขต  ผอ.กลุ่มสรุปการศึกษาดูงาน สพป.ลำปาง เขต 1  การเตรียมเอกสารการรายงานต่างๆ (ARS/KRS/มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ)  การทดสอบประจำปีต่างๆ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

รับมอบข้อสอบ NT, ประชุมวางแผนฯ โรงเรียนประชารัฐ และจัดข้อสอบมาตรฐานปลายปี

โพสต์24 ก.พ. 2563 02:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/wvYNzKGaivk2SPEJ6

24 กุมภาพันธ์ 2563
 : 

     1. รับมอบข้อสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สพฐ. ของศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 (จำนวนทั้งสิ้น 24 สนามสอบ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/1JPEYQXP2zz2gqXm7


     2. ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ  มีผู้บริหารโรงเรียนในโครงการสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
(จำนวน 22 โรงเรียน) คณะศึกษานิเทศก์ และ School Partner : SP  จำนวน 9 คน  เข้าร่วมประชุมฯ  นางสาวพรทิพา พุทธวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานการประชุม

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/ws7Nq4AoUYXs6LUB7


   
  3. จัดข้อสอบมาตรฐานปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562  แยกตาม 4 สาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น (ป.5 และ ม.2) และสนามสอบ 154 สนามสอบ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

รับมอบข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ก.พ. 2563 02:28โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2563 19:03 ]

https://photos.app.goo.gl/yiLu5zJwKUHk55Fo6

23 กุมภาพันธ์ 2563
: รับมอบข้อสอบมาตรฐานปลายปี ชั้น ป.5 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 (จากสำนักพิมพ์) ของโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 151 โรงเรียน สังกัดเอกชน  โรงเรียน  จำนวน 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 552