ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (กตปน./อ.กตปน.)

โพสต์9 ต.ค. 2561 23:29โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/YMD1XrCxPnvPhH1EA

30 กันยายน - 1 สิงหาคม 2561 ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน./อ.กตปน.) ระดับเขตพื้นที่ และทุกกลุ่มในสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ คงการ์เด้นท์ ริเวอร์วิวรีสอร์ท อ.เมือง เชียงราย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถฯ

โพสต์9 ต.ค. 2561 22:28โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/HLr84SoisVCU5BJZ7

24 กันยายน 2561 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 68) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดงาน
ในครั้งต่อไป

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์9 ต.ค. 2561 22:21โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/xW3HZ74fZrq9FMr97

22-23 กันยายน 2561 : จัดการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 68)  ณ 
6 จุดการแข่งขัน ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว  โรงเรียนเทศบาลป่าก่อดำ และ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ (เตรียมแข่งขันทักษะ)

โพสต์9 ต.ค. 2561 22:08โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:13 ]

https://photos.app.goo.gl/xE1ppaTkMxEFBamB7

18 กันยายน 2561 : ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 68)  ซึ่งจะจัดงาน ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

โพสต์9 ต.ค. 2561 22:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/oEpPnq3Nymqjgdwr5

17 กันยายน 2561 : ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ปฐมวัย / อบรมผลิตสื่อการสอน ชั้น ป.2

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2561 01:37 ]

15-16 กันยายน 2561 :  ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนในสังกัด

https://photos.app.goo.gl/o8EXZ6dyeT3TZWya7

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง น้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral  สำหรับโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/jW2D3RThJRJLvYNdA

2. 
อบรมผลิตสื่อการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อ.แม่ลาว


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:35 ]

https://photos.app.goo.gl/GbnVWCMtTEDhX7T5A
14 กันยายน 2561 : ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 68)  มีนางพรมเมือง เทวตา ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกรจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 
1. ภาคเช้า (09.00-12.00 น.) :  ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา (ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
2. ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.) :  ระดับมัธยมศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(คลิกช่วงเวลาเพื่อดูรูปทั้งหมด)

การอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียนสำหรับโรงเรียนพื้นที่สูง

โพสต์9 ต.ค. 2561 21:23โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:41 ]


8 กันยายน 2561
 : 
การอบรมเทคนิคการสอนอ่าน เขียนสำหรับโรงเรียนพื้นที่สูง  มีครูจากโรงเรียนบนพื้นที่สูงในเขต อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สรวย เข้ารับการอบรมฯ  นางพรมเมือง เทวตา ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกรจัดการศึกษา เป็นประธานพิธิเปิดฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

อบรมปฏิบัติการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทักษะฯ

โพสต์9 ต.ค. 2561 20:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 21:33 ]

https://photos.app.goo.gl/5jhGXhXVLvVMUyfE6

7 กันยายน 2561
 : 
อบรมปฏิบัติการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561  มีครูตัวแทนจากทุกศูนย์เครือข่ายฯ ที่ทำหน้าที่ Admin Website งานศิลปหัตถกรรมฯ เข้าร่วมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุม New DLTV โรงเรียนในโครงการ

โพสต์9 ต.ค. 2561 19:24โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/2vwc2RSPuZxfi2dx9

6 กันยายน 2561
 : 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (โดยกลุ่ม DLICT และศึกษานิเทศก์รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

1-10 of 345