ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพฯ

โพสต์30 ก.ย. 2562 04:10โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2562 04:15 ]

https://photos.app.goo.gl/pHJBnFcEbTDkJumo9

30 กันยายน  2562
 
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและผู้ทรงคุณค่าพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ครองตนในการปฏิบัติงานที่ดี ประจำปี 2562   ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์30 ก.ย. 2562 04:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2562 04:04 ]

https://photos.app.goo.gl/sxGKnqjkQFtt3fqn9
25 กันยายน  2562
 
: ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ สรุปการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โรงเรียนขนาดเล็กที่ผู้บริหารอายุราชการ 30 ก.ย. 62 จะไม่มีผู้บริหารย้ายมาหรือบรรจุ   พนักงานราชการ/ลูกจ้างของเขตพื้นที่ฯ  ปีงบประมาณ 2523 ยังจะมีการจ้างต่อ   การรายงานตัวชี้วัด (ภายใน 15 ต.ค.62)  การรายงานโครงการ 2 รูปแบบ (4 แผ่น/หน้า และรูปเล่ม)  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ สุโขทัย (21-23 ธ.ค. 62) การทำหนังสือแจ้งโรงเรียนขอให้ชัดเจนและฟอร์มถูกต้อง เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

โพสต์30 ก.ย. 2562 03:30โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2562 03:32 ]

https://photos.app.goo.gl/zUJJYRFtVDN8tohH6
21-22 กันยายน  2562
 
จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จำนวน 6 สนามการแข่งขัน ได้แก่ สพป.เชียงราย เขต 2  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว และโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ)  รวมการแข่งขันทั้งสิ้น 218 รายการ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์30 ก.ย. 2562 03:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/mJoF8J3xbXcETgYr5
18 กันยายน  2562
 
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่ การเตรียมการรายงานผลการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ทางเว็บไซต์  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562  การจัดงานเกษียณอายุราชการ  การตรวจสอบวัสดุประจำปี  การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมที่ผ่านมา (14 กย.62) มีผู้ขาดประชุมค่อนข้างมาก  เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์30 ก.ย. 2562 01:31โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2562 02:30 ]

https://photos.app.goo.gl/yUtPeHS6fLvWtgnr5
14 กันยายน  2562
 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   (ช่วงเช้า : ระดับประถมศึกษา / ช่วงบ่าย : ระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาเรียนร่วม)  โดยจะมีการแข่งขันฯ ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562  จำนวน  6 สนามการแข่งขัน (สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว /โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) /โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว /โรงเรียนชุมบ้านป่าก่อดำ /โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประกวดผลการปฏิบ้ติงานที่เป็นเลิศ การศึกษาเรียนรวม

โพสต์30 ก.ย. 2562 01:30โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2562 01:46 ]

https://photos.app.goo.gl/KdWHkmLSbvVQVn7G7
13 กันยายน  2562
 
ประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การศึกษาพิเศษเรียนรวม  ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนการสอน  ด้านสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา และด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียน (สำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) นายจรัญ แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประกวดฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์30 ก.ย. 2562 01:09โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/4H6YdCkwHh9GbZkm9
11 กันยายน  2562
 
ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญ การประกวดผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การศึกษาเรียนร่วม (วันที่ 13 กันยายน 2562)  และการแข่งขันความสามารถงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 และจะมีการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ ในวันที่ 14 กันยายน 2562 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาฯ

โพสต์29 ก.ย. 2562 21:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/75MwfnGEc4EH5rLn6
9 กันยายน  2562
 
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษานำร่องฯ โดยการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 ของที่ปรึกษา IQA ระดับภาค โครงการบูรณาการความร่วมมือระดับศูนย์เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ประจำปี 2562


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

สักการะพระพุทธปฏิโมก ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ฯ

โพสต์29 ก.ย. 2562 20:11โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 21:34 ]


5 กันยายน  2562 : คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมสักการะพระพุทธปฏิโมก ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  (ทุกวันพฤหัสบดี ประจำเดือนกันยายน 2562)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์4 ก.ย. 2562 21:11โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2562 19:36 ]

https://photos.app.goo.gl/5oyHCk6ivJLmFswd84 กันยายน  2562 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่ การใช้งบดำเนินงานเหลือจ่าย  การจัดอบรม/ประชุมสัมมนา ให้คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆ ด้าน  การจัดทำสารประชาสัมพันธ์  การมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  การแจ้งหนังสือให้โรงเรียนขอให้ถูกต้องตามระเบียบ (รวมทั้งแบบฟอร์ม)  การศึกษาดูงานของฝ่ายบริหาร ณ จังหวัดภูเก็ต  การจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และการแข่งขันงานทักษะวิชาการ ประจำปี 2562 เป็นต้น 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 475