ร่วมประชุม "โครงการดวงตาสดใส" และประชุมประจำเดือน & PLC

โพสต์26 ก.พ. 2564 23:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2564 00:07 ]

https://photos.app.goo.gl/h3Rprfdghp2LzJ4D9


25 กุมภาพันธ์ 2564 
     (ช่วงเช้า) ร่วมประชุม "โครงการดวงตาสดใส"  โดย บมจ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ครบรอบ 79 ปี  มอบแว่นสายตาสั้น แว่นสายตายาว แว่นกันแดด และแว่นกรองแสง ให้แก่บุคลากร 
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/3AebjtHoxCowmcVBA
 
  
    (ช่วงบ่าย) ประชุมศึกษา และ PLC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 2/2564) ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงาน ARS ระบบอินเทอร์เน็ตของเขตพื้นที่ฯ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พขร.  การประชุมผู้บริหารในโอกาสต่อไป (มีเวลาให้ ศน. ครึ่งวัน)  การร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  การอนุมัติโรงเรียนเรียนรวม/ยุบรวม  โรงเรียนพื้่นที่พิเศษฯ  การสรุปผลการปฏิบัติงาน  การจัดทำข้อมูลการอ่านออกเขียนได้  การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา การสรุปผลการดำเนินงานนิเทศบูรณาการฯ  และการจัดสอบ RT /NT /O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นต้น  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (วันที่ 7)

โพสต์24 ก.พ. 2564 19:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2564 23:53 ]

https://photos.app.goo.gl/CWDA2m5Hx9dp41KM7

24 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (Coding)  ผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และผู้บริหารโรงเรียน  

   (ช่วงเช้า)
 ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร  จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ สันกลางวิทยา บ้านป่าบง บ้านป่าต้าก บ้านโป่งแด ธารทองวิทยา (ป่ารวก) บ้านป่าตึง ร่องธารวิทยา เจริญเมืองวิทยา บ้านถ้ำ และบ้านเจริญเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวกป               (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/tvrPpyTQBMdPVQdJA  
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

        (ห้องวิทยาการคำนวณ)

https://photos.app.goo.gl/DbFoVP6aqwTvRUow5
   
(ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.แม่ลาว จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โป่งแพร่วิทยา บ้านหนองเก้าห้อง อนุบาลแม่ลาว บ้านต้นยาง บ้านดงมะดะ บัวสลีวิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้วยส้านยาววิทยา บ้านโป่งมอญ บ้านผาบ่องฯ บ้านท่ามะโอ บ้านห้วยส้านพลับพลา และอนุบาลจอมหมอกแก้ว  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


              (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/7XZozZMmvskoKQX46
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

         (ห้องวิทยาการคำนวณ)

ร่วมกับ ม.ราชภัฎฯ อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคนิคการใช้สื่ีอฯ และประชุมจัดทำและกลั่นกรองข้อมูลการย้าย

โพสต์22 ก.พ. 2564 02:13โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2564 05:07 ]

https://photos.app.goo.gl/fmhH3XtAYRyE3E9P9


22 กุมภาพันธ์ 2564 
     (1) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคนิคการใช้สื่ีอเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 อำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอแม่สรวย  รวม 44 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/Ga9ACoymHaifPcRN6

     (2) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการณ์  สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

โพสต์20 ก.พ. 2564 01:14โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/oqBpm6pVkYFAFnxt8

19 กุมภาพันธ์ 2564 : (เวลา 13.00 น.) ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เพื่อนำเสนอผลการนิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (Coding)  ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวน และผู้บริหารโรงเรียน   ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (วันที่ 6)

โพสต์18 ก.พ. 2564 03:51โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2564 23:55 ]

https://photos.app.goo.gl/dtPYYHxqef4KiPkAA

18 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (Coding)  ผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ และผู้บริหารโรงเรียน  

   (ช่วงเช้า)
 ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่  จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โป่งน้ำร้อนวิทยา  บ้านขุนลาว ปางมะกาดวิทยา บ้านโฮ่ง บ้านเมืองน้อยฯ บ้านทุ่งยาว บ้านห้วยม่วง อนุบาลแม่ขะจาน บ้านปางอ่ายฯ บ้านห้วยโป่ง บ้านป่าแงะ และไทยรัฐวิทยา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา  อ.เวียงป่าเป้า


               (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/qGuy5uxmdDp1Ha6P8
  
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
        (ห้องวิทยาการคำนวณ)

https://photos.app.goo.gl/odzFu3c3wjvgka5p6   
(ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา บ้านลังกา บ้านห้วยหินลาดใน บ้านทุ่งม่าน บ้านโป่งเทวี บ้านป่าจั่น บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ บ้นสัน บ้านฮ่างต่ำ บ้านป่าสัก เวียงกาหลงวิทยา บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่างิ้ววิทยา  อ.เวียงป่าเป้า

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


              (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/Zi1B6Z3bKufQvJqW6
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

         (ห้องวิทยาการคำนวณ)

นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (วันที่ 5)

โพสต์17 ก.พ. 2564 03:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/bmT64cFSEdnXUWv36

17 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (Coding)  ผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวน และผู้บริหารโรงเรียน  

   (ช่วงเช้า)
 ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ อนุบาลเวียงเป่าเป้า บ้านโป่งนก แม่ตะละวิทยา บ้านหนองยาว บ้านสันสลี ดอยเวียงผาพิทยา ชุมชนบ้านกู่ฯ ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีฯ บ้านแม่ปูนหลวง บ้านโป่งเหนือ บ้านเด่นศาลา บ้านปางมะขามป้อม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า


               (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/w29BZCHvjZfzgBDY6

  
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
        (ห้องวิทยาการคำนวณ)

https://photos.app.goo.gl/u1KXVuJFdsPLXXNd9


   
(ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเจดีย์หลวงท่าก๊อ  จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ บ้านสันก้างปลา เจดีย์หลวงพิทยา บ้านป่าถ่อนฯ บ้านปางหก บ้านร้องบง ห้วยน้ำขุ่นวิทยา บ้านห้วยหมอเฒ่า บ้านแม่ต่ำ บ้านแม่ตาแมว บ้านดินดำ บ้านแม่ผักแหละ ท่าก๊อพลับพลาพิทยา บ้านปางหลวง และบ้านป่าตึงงาม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ต่ำ  อ.แม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


              (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/vBbdKsxXPoBC4E1z9

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
         (ห้องวิทยาการคำนวณ)

นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (วันที่ 4)

โพสต์16 ก.พ. 2564 03:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/8yGQQ1xMtjbkM7A8A

16 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (Coding)  ผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวน และผู้บริหารโรงเรียน  

   (ช่วงเช้า)
 ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โป่งกลางน้ำประชาสรรค์  บ้านวาวี  บ้านเลาลี  บ้านปางกิ่วฯ  บ้านแม่โมงเย้า  บ้านมังกาล่า  บ้านขุนสรวย และดอยเวียงวิทยา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวาวี  อ.แม่สรวย

               (ห้องวิชาการ)

https://lh3.googleusercontent.com/5sp1CaaqpYmuTz_-3DEofA8Bt6LKL37bexwsvaX9h42i1K9AIK2QAu8oy-IwyL2eOVPbxB5aMU5oNdxZrPbZ_4GLQE8kRQhpqXXI3hrDtzdx8uF-Z8jPnKFIk9slWTAw9wqqEIMNGuWAYFDCcsWRVEXgWhkyMrZazFnbTgaO9MUVP8bmNNYIlHKCgbyn91-XpNDiK6FC2zWz5LGDJ_a9rLJLHFo808ONrOIQwBvS3J8vhKTavswXUeSzNxmt1tIEVPi9JgtyZ5wDoakS841MY4rA9EQhwCo3r8t11ihjMGtZdqkN6PhIkKxTUzYgK6Msek5XjAbJvQtfNaqW7e8R4RCAac2j_YEkdrU84wx6IEU67HcCLOWwuGg-4htuQ3BrBlBtp0W8JIg1Rf6guUQxl-CYT5XQlGDU7CmCyKrEy0hi2JK8nQMpkLWgxTiNiZMbW6QnAF7F5xoGk9STEo5JoqQQ3Af24N6ah88u7920osGL6mOP3BYF2pjS89boH78UYY15uprgcerrXoesFH5gDNHE0PKPUxqXz0Bg36eYmnv0fiHb_b_qNbUBg4emIeZE78PXhW5t4LfqmEfmp7VYxceAdRuHkm_xteWByfuPpuReQobXpnne876iiOnSa1lM9PcAobJGGpLgrzXGrmjkGTaOIkzu8W4BPyVO414f-QwYmwQmJt9kr6aVfAo2GWhQPnZKPPJUQbk33cRm1pbZ7lvPUQ=w1060-h795-no?authuser=0
  
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
        (ห้องวิทยาการคำนวณ)

https://photos.app.goo.gl/HHNRWDfJ4f8nDs4F8

   
(ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านห้วยไคร้  บ้านห้วยมะซาง  บ้านทุ่งพร้าวฯ  บ้านดอยช้าง  บ้านแสนเจริญ  บ้านห้วยน้ำเย็น  บ้านห้วยกล้า  และบ้านผาแดงหลวง   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อ.แม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)              (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/eFtnp6bU9eE2i4As8

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
         (ห้องวิทยาการคำนวณ)

นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (วันที่ 3)

โพสต์15 ก.พ. 2564 03:29โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2564 04:00 ]

https://photos.app.goo.gl/vkqp8fACKBY4Trpc6

15 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (Coding) ผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวน และผู้บริหารโรงเรียน  

   (ช่วงเช้า)
 ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต.ป่าแดด-แม่สรวย  จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านแม่ตาช้าง บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ บ้านโป่งปูเฟือง บ้านป่าแดดฯ บ้านห้วยมะแกง อนุบาลแม่สรวย บ้านหนองผำ ชุมชนบ้านโป่ง บ้านดอนสลี บ้านห้วยสะลักวิทยา บ้านหัวฝาย บ้านสันกลางฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย


               (ห้องวิชาการ)
https://photos.app.goo.gl/HvWg4dUF9YgzsdUA7  
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

        (ห้องวิทยาการคำนวณ)

https://photos.app.goo.gl/v31uVehKT7S66pUr8


   (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต.แม่พริก-ศรีถ้อย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ เวียงผาวิทยา บ้านห้วยเฮี้ย บ้านปางอ้อย ชุมชนบ้านสันจำปา ศรีถ้อยฯ บ้านแม่พริกฯ บ้านใหม่แม่ยางมิ้น บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีถ้อยฯ   อ.แม่สรวย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


              (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/jeuryH3CpvLwaqDE6
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

         (ห้องวิทยาการคำนวณ)

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์11 ก.พ. 2564 21:30โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2564 00:03 ]

https://photos.app.goo.gl/LaoqkVxAs7MWoHZ18

11 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 และกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งรับรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากร สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (วันที่ 2)

โพสต์11 ก.พ. 2564 20:08โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2564 03:30 ]

https://photos.app.goo.gl/wDbxdJjFYBjFqNVVA

10 กุมภาพันธ์ 2564  นิเทศบูรณการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และวิทยาการคำนวณ (Coding)  ผู้เข้าร่วมได้แก่ ครูวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวน และผู้บริหารโรงเรียน  

   (ช่วงเช้า)
 ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ  จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ บ้านม่วงคำ  ทานตะวันวิทยาฯ บ้านฝั่งตื้น ปูแกงฯ และอนุบาลพานฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)  อ.พาน

               (ห้องวิชาการ)
https://photos.app.goo.gl/YEz4BmnC66YaQeXA6  
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

        (ห้องวิทยาการคำนวณ)

https://photos.app.goo.gl/SLXFwdUFNtc2RR3q7


   (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด บ้านป่าส้าน บ้านหนองบัว บ้านสันติวัน ริมวัง1 ริมวัง2 พานพสกสวัสดิ์ บ้านเหมืองง่า บ้านปางเกาะทราย และบ้านศาลา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าส้าน  อ.พาน


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


              (ห้องวิชาการ)

https://photos.app.goo.gl/QX3PJZgoXVHcHnxs5
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

         (ห้องวิทยาการคำนวณ)

1-10 of 682