นิเทศบูรณาการฯ

โพสต์21 ก.ค. 2563 03:58โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/cijQjozPKviPNFtQ7


21 กรกฎาคม 2563 : นิเทศบูรณการ การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประกันคุณภาพภายใน และโครงการพิเศษ โรงเรียนต้นแบบนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  ณ โรงเรียนป้าแงะวิทยา และพานพสกสวัสดิ์ 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ประชุม & ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 03:09โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 03:47 ]

https://photos.app.goo.gl/77BJZhchDWaJPXiz7
15 กรกฎาคม 2563 : 

 - ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระเร่งด่วน)
  ได้แก่ การดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการ (โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล) การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เป็นต้น

 - ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่  โรงเรียน
บ้านผาแดงหลวง และบ้านห้วยกล้า อ.แม่สรวย          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 03:07โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 03:39 ]

https://photos.app.goo.gl/9ZnrRJJMUCvRR9KSA

14 กรกฎาคม 2
563 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่   อ.แม่สรวย : โป่งกลางน้ำประชาสรรค์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์21 ก.ค. 2563 03:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 03:38 ]

https://photos.app.goo.gl/XSas1sDczfNfc2fM8

13 กรกฎาคม 2
563 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญ ได้แก่  การนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ. ประจำปี 2563  การนิเทศ ติดตามการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน การจัดทำเอกสารแนวทางการยกระดับการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 02:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 02:50 ]

9 กรกฎาคม 2
563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่  อ.ป่าแดด : บ้านสักพัฒนา บ้านโป่ง โรงช้างวิทยา  อ.แม่ลาว : ห้วยส้านยาววิทยา บ้านผาบ่องฯ   อ.พาน : ร่องธารวิทยา สันกลางวิทยา บ้านป่าต้าก ป่าแดงวิทยา  สันหนองควาย เวียงห้าววิทยา บ้านสันติวัน บ้านเหมมืองง่า ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  อ.แม่สรวย : บ้านหนองผำ บ้านโป่งปูเฟือง บ้านสันกลางฯ อนุบาลแม่สรวย บ้านวาวี บ้านขุนสรวย  อ.เวียงป่าเป้า : ป่างิ้ววิทยา บ้านฮ่างต่ำ บ้านเมืองน้อยฯ บ้านห้วยม่วง บ้านโฮ่ง และบ้านป่าแงะ


            (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 02:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 02:40 ]

https://photos.app.goo.gl/r2CYwSqdqLrVzkFy9
8 กรกฎาคม 2
563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่  อ.แม่ลาว : อนุบาลแม่ลาวและบ้านดงมะดะ   อ.พาน : อนุบาลพานฯ บ้านม่วงคำ บ้านศาลา บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง บ้านป่าแดงงาม บ้านจำคาวตอง  อ.แม่สรวย : บ้านแม่ตาช้าง บ้านห้วยมะแกง บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ บ้านแม่ตาแมว บ้านร้องบง  บ้านห้วยไคร้ และบ้านห้วยน้ำเย็น  อ.เวียงป่าเป้า : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กฯ บ้านป่าสัก อนุบาลแม่ขะจาน ไทยรัฐวิทยา 32 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู และบ้านทุ่งยาว


 (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

โพสต์5 ก.ค. 2563 00:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 02:22 ]

https://photos.app.goo.gl/qZ1vZtvKRgqVAz756
3 กรกฎาค 2
563 : (เช้า) ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563  นำโดย ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ทุกกคนในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  ณ วัดร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
(บ่าย) ร่วมกิจกรรมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่  (ศน.รัชชานนท์ วันเพ็ย และ ศน.เสกสรรค์ สิธิวัน) โดยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ให้โอวาทข้อคิดจาก ผอ.กลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์รุ่นพี่  ณ ร้านอาหารกุ้งเต้นหนองปึ๋ง อ.เมือง เชียงราย

       (คลิกรูปภาพเพื่อดูทั้งหมด)

ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่ 2)

โพสต์4 ก.ค. 2563 23:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 23:47 ]

https://photos.app.goo.gl/r2CYwSqdqLrVzkFy9

2 กรกฎาคม 2
563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน (วันที่สอง) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย  อ.ป่าแดด : โรงเรียนป่าแงะวิทยา บ้านแม่พุง  อ.แม่ลาว : ชุมชนบ้านปาก่อดำ อนุบาลจอมหมอกแก้ว  อ.พาน : บ้านฝั่งตื้น ปูแกงฯ ทานตะวันวิทยา บ้านสันตันคู่ บ้านกล้วย บ้านสิบสอง บ้านป่าบง บ้านป่าตึง บ้านถ้ำ  อ.แม่สรวย : บ้านปางหก บ้านปางหลวง บ้านปางกิ๋วฯ บ้านเลาลี  อ.เวียงป่าเป้า : บ้านทุ่งม่าน บ้านดงป่าส้นใหม่เจริญ แม่ตะละวิทยา บ้านปางมะขามป้อม บ้านโป้งเหนือ และบ้านสันสลี            (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก (1/2563)

โพสต์4 ก.ค. 2563 23:14โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 23:47 ]

https://photos.app.goo.gl/FirP3XJg6dPY6YH39
1 กรกฎาคม 2
563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในความรับผิดชอบ ทั้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย  อ.แม่ลาว : โรงเรียนบัวสลีวิทยา บ้านต้นยาง บ้านโป้งมอญ  อ.พาน : พานสกสวัสต์ บ้านป่าส้าน บ้านหนองบัว แม่อัอประชารัฐ บ้านแม่อัอนอก โปงทะลายใหม่เจริญ บ้านโป้งแดง เจริญเมืองวิทยา บ้านเจริญเมือง ธารทองวิหยา (ป่ารวก)  อ.แม่สรวย : บ้านป้แดดฯ ชุมชนบ้านโป้ง บ้านตอนสลี ห้วยน้ำขุ่นวิทยา บ้านสันก้างปลา บ้นห้วยเฮี้ย เวียงผาวิทยา บ้านแม่พริกฯ  อ.เวียงป่าเป้า : บ้านป้าจั่น เวียงกาหลงวิทยา ปางมะกาดวิทยา บ้านหัวยโป้ง บ้านขุนลาว  และโป่งน้ำร้อนวิทยา 

          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ครั้งที่ 1/2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 23:11โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 23:26 ]

https://photos.app.goo.gl/MUqRw6LZR571DTtF7

29 มิถุนายน 2
563 : ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การรับฟังโอวาท ข้อคิด และข้อราชการจากผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และ ผอ.กลุ่มต่างๆ  ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 591