ร่วมกิจกรรมกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย

โพสต์12 เม.ย. 2561 20:07โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2561 01:15 ]

https://photos.app.goo.gl/8u6txzuAvUmS0hmE3
30 มีนาคม 2561 : ร่วมกิจกรรมกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่ 1  มีบุคลากรจาก 5 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ (สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพป.มัธยมศึกษาที่ 36 เชียงราย-พะเยา) เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกีฬาเชียงราย ฮิลล์ อ.แม่จัน  จังหวัดเชียงราย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

โพสต์6 เม.ย. 2561 23:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2561 01:15 ]


https://photos.app.goo.gl/zZypgfbgPvqcVi9u1
29 มีนาคม 2561
ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีครูปฐมวัยโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ  จำนวน 30  คน  เข้าร่วมประชุม   นางพรมเมือง  เทวตา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีฯ  (หนังสือแจ้งการดำเนินการฯ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ โปรแกรม School MIS

โพสต์6 เม.ย. 2561 22:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 22:41 ]

26-27 มีนาคม 2561
: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการวัดผลการเรียน (School MIS) ปีการศึกษา 2561 (จำนวน 2 รุ่น)  นายจรัญ  แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด
             

ตรวจและบันทึกคะแนนการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์14 มี.ค. 2561 05:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2561 05:13 ]

https://photos.app.goo.gl/jBQ6tn5tF4g1Pmzw2
14-16, 19 มีนาคม 2561
:
ตรวจและบันทึกการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560  
 (ระดับชั้น ป.2 ป.4-5 และ ม. 1-2)  มีนายจรัญ  แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด

14  มี.ค. 61 อำเภอป่าแดดและเวียงป่าเป้า  มีครูเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 134 คน (คลิกดูรุปรุ่นที่ 1)
15  มี.ค. 61 อำเภอแม่ลาวและแม่สรวย  มีครูเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 140 คน (คลิกดูรุปรุ่นที่ 2)
16  มี.ค. 61 อำเภอแม่สรวย  มีครูเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 155 คน (คลิกดูรุปรุ่นที่ 3)
19  มี.ค. 61 : ศูนย์เครือข่ายฯ วาวี และโรงเรียนอื่นๆ  มีครูเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 59 คน (คลิกดูรุปรุ่นที่ 4)

ดำเนินการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3

โพสต์14 มี.ค. 2561 05:24โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 05:25 ]

https://photos.app.goo.gl/WHu50kbwFx2zqOhg2
7 มีนาคม 2561 : ดำเนินการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 13 สนามสนามสอบ  (
5 อำเภอ มีนักเรียน)  สังกัด สพฐ. 153 โรงเรียน  สังกัด ตชด. 2 โรงเรียน และสังกัดเอกชน 9 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 164 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียน 2,905 คน(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT ระดับศูนย์สอบฯ

โพสต์14 มี.ค. 2561 05:18โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/Z8S8Hu43t9BljnEg1
6 มีนาคม 2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 เพื่อเตรียมดำเนินการจัดสอบนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13 สนามสนามสอบ(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

รับมอบข้อสอบ NT ป.3 จาก สพฐ.

โพสต์14 มี.ค. 2561 05:09โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/Hk1H5PLqTFkwmKtu2

2 มีนาคม 2561
: สพป.เชียงราย เขต 2 (โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและติดตามการจัดการศึกษา)  รับมอบข้อสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2560  จาก สพฐ. เพื่อดำเนินการจัดสอบโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 13 สนามสนามสอบ  (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ดำเนินการสอบข้อสอบ RT ชั้น ป.1

โพสต์27 ก.พ. 2561 21:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 21:05 ]


28 กุมภาพันธ์ 2561
 :
 ดำเนินการทดสอบ/ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 1 (RT : Reading Test) ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวนสนามสอบทั้งสิ้น 164 สนามสอบ (หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ ที่ ศธ 04044/ว636 ลว 23 ก.พ. 62)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางระดับประถมฯ

โพสต์27 ก.พ. 2561 20:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 21:33 ]

https://photos.app.goo.gl/qi9MNtNqGoMf4ZD12
26 กุมภาพันธ์ 2561
 :
 ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.2, ป.4-5)  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  จำนวนสนามสอบทั้งสิ้น 169 สนามสอบ (สพฐ. 169 / เอกชน 9) (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางระดับมัธยมฯ

โพสต์27 ก.พ. 2561 20:47โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2561 21:33 ]

https://photos.app.goo.gl/gDkeRoaf8BeGY2Aj1
22 กุมภาพันธ์ 2561
:
ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ  จำนวนสนามสอบทั้งสิ้น 55 สนามสอบ (สพฐ. 50 / เอกชน 5) (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 278