ประชุมฯ O-NET อ.แม่สรวจ & ฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 6)

โพสต์24 ม.ค. 2563 05:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2563 05:21 ]

https://photos.app.goo.gl/knhe3PS9WGv2c2Rn6

24 มกราคม 2563
     - ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.พาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย (โดย ทีมศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ฯ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/hgmtBYUDZAdUGAtc9


    - ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 6)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2  สพป.เชียงราย เขต 2 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)ประชุมฯ O-NET อ.พาน & ฝึกประสบการณ์การนิเทศ (วันที่ 5)

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/rm6QVAb6ySrQzRSL6

https://photos.app.goo.gl/MHkbLjPmQKnbatuQ923 มกราคม 2563 
:
- ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.พาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  อ.พาน (โดย ทีมศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)- ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 5) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2  ณ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน 

ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET & ฝึกประสบการณ์การนิเทศฯ & ประชุม ศน.ประจำเดือนมกราคม

โพสต์21 ม.ค. 2563 21:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 02:47 ]


https://photos.app.goo.gl/7mUNw1xoB6hD3rvv7

22 มกราคม 2563 
:
- ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 อ.ป่าแดด ณ ห้องประชุมโรงเรียน  อ.ป่าแดด (โดย ทีมศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
- ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 4) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  (เชียงราย-พะเยา) จำนวน 13 คน
https://photos.app.goo.gl/7fk8APX4qMs1EwtWA

- ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมกราคม 2563  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  แสดงความยินดีกับ ศน.ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู  การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา  ผลการประเมิน KRS (อันดับ 4)  การประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS Model  การจัดสอบ O-NET  การประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2563 (30 ม.ค.63ป  การแข่งขันกีฬา 5 สำนักงานฯ  และประเด็นอื่นๆ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 3)

โพสต์21 ม.ค. 2563 21:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 21:42 ]

https://photos.app.goo.gl/zfeAyTUAcM8yMSyW9

21 มกราคม 2563 
: ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ
 (วันที่ 3) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  แก่คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  (เชียงราย-พะเยา) จำนวน 13 คน


ปฐมนิเทศคณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ

โพสต์21 ม.ค. 2563 21:27โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 21:49 ]

https://photos.app.goo.gl/m6FNEygQRazZuR1P9

20 มกราคม 2563
: ปฐมนิเทศคณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา
  
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก  ณ หน่วยฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2  (เชียงราย-พะเยา) จำนวน 13 คน


ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายฯ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

โพสต์21 ม.ค. 2563 21:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/FAvt7bLejFHoX3LB9

18-19 มกราคม 2563
ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนแกนนำ (น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ และนายสุวิทย์ บั้งเงิน) ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ

โพสต์21 ม.ค. 2563 21:13โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/uEKoVsuFcuCxpxcx6

17 มกราคม 2563 
ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  จำนวน 13 คน  ณ หน่วยฝึก สพป.เชียงราย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 


          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563

โพสต์21 ม.ค. 2563 21:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/3jkZZwXR5biDtASp8

16 มกราคม 2563
: ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563  ทั้ง 5 อำเภอในสังกัด ได้แก่
1. อำเภอพาน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน
2. อำเภอแม่ลาว  ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว
3. อำเภอป่าแดด  ณ ห้องประชุมอาคารศิริวัฒน์ บ้านป่าแงะ อ.ป่าแดด
4. อำเภอแม่สรวย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย
5. อำเภอเวียงป่าเป้า  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า


          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

15 มกราคม 2563 :
 ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขอบคุณ ศน. ที่ร่วมเดินทางไปเสนอความคิดเห็นการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  การฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ใหม่ ณ สพป.เชียงราย เขต 2 (สพฐ. รุ่นที่ 16 จุดอบรมภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก)  และการร่วมกิจกรรมงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2563  และการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562  เป็นต้น        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมคัดค้านไม่ยุบ ไม่ย้าย ไม่โอน กลุ่มศึกษานิเทศก์ ไปรวม ศธจ.

โพสต์21 ม.ค. 2563 01:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 04:06 ]

https://photos.app.goo.gl/bDHWaqkoAWbNWFSv8

14 มกราคม 2563 :
ร่วมคัดค้านไม่ยุบ ไม่ย้าย ไม่โอน กลุ่มศึกษานิเทศก์ (กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มการศึกษาทางไกล ในสังกัดของเขตพื้นที่ฯ ไปรวมกับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดการทรวงศึกษาธิการ ตามการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 525