ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 พ.ค. 2561 03:36โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 03:55 ]


22-25 พฤษภาคม 2561 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ  


(คลิกชื่อ ศน. เพื่อดูรูปกิจกรรม)

22 พฤษภาคม 2561
1. อ.พาน 
    - ชุดที่ 1 : ศน.ธิดาจันทร์ ทะปาละ และ ศน.นงคราญ ชัยพงษ์  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า บ้านสันติวัน บ้านป่าหัดป่าแขม และชุมชนทุ่งป่าแดด

    - ชุดที่ 2 : ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร โรงเรียน
2. อ.ป่าแดด-อ.พาน : ศน.พรทิพา พุทธวงค์ และ ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม โรงเรียนบ้านป่าบง บ้านป่าตึง บ้านเจริญเมือง และบ้านป่าต้าก
3. อ.แม่สรวย

    - ชุดที่ 1 : ศน.ณภัทร จันทร์ทา และ ศน.กังสดาร แจ้งมณี โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ห้วยน้ำขุ่นวิทยา และบ้านร้องบง

    - ชุดที่ 2 : ศน.ภาณุมาศ ยาไทยสงค์ และ ศน.จตุพล อุปะละ) โรงเรียน)
4. อ.เวียงป่าเป้า

    - ศน.สุชาติ ราชคมน์ และ ศน.กฤติยา อาจวิชัย โรงเรียนบ้านโป่งนก ดอยเวียงผาพิทยา และบ้านโป่งเทวีประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่ลาว)

โพสต์22 พ.ค. 2561 18:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 03:39 ]

https://photos.app.goo.gl/PNBFNxg2nnKRc43b2
21 พฤษภาคม 2561
 : 
ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป. เชียงราย เขต 2  ประจำปีการศึกษา 2561 (CR2ACTS Model) อำเภอแม่ลาว  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2  โดยผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางณัฎฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.พาน)

โพสต์21 พ.ค. 2561 04:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 03:41 ]

https://photos.app.goo.gl/9Dg9GcXyWgfc3Z3c2
18 พฤษภาคม 2561
 : 
ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป. เชียงราย เขต 2  ประจำปีการศึกษา 2561 (CR2ACTS Model) อำเภอพาน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน  โดยผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางณัฎฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ  และคณะศึกษานิเทศก์ 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 พ.ค. 2561 04:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 03:50 ]


16-17 พฤษภาคม 2561 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ  

16 พฤษภาคม 2561
1. อ.พาน  
    - ชุดที่ 1 : ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ และ ศน.นงคราญ ชัยพงษ์  (ร่วมกับ ผอ.สมัย อิ่มอก ประธานศูนย์พานทักษิณ) โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น บ้านสันต้นผึ้ง อนุบาลพานฯ  บ้านม่วงคำ ร่องคตสันปูเลย และทานตะวันวิทยา
    - ชุดที่ 2 : ศน.วรลักษณ์  จันทร์เนตร  โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ  บ้านแม่แก้ว บ้านแม่อ้อนอก บ้านปอเรียงและบ้านแม่อ้อ
2. อ.ป่าแดด-อ.พาน ศน.พรทิพา  พุทธวงค์ และ ศน.รัษฎา  อภิวงค์งาม  โรงเรียนบ้านป่าแงะ บ้านแม่พุง อ.ป่าแดด  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา และบ้านโป่งแดง อ.พาน
3. อ.แม่สรวย 
    - ชุดที่ 1 : ศน.ณภัทร จันทร์ทา และ ศน.กังสดาร  แจ้งมณี  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
    - ชุดที่ 2 : ศน.บัณฑิต ไชยวงค์ ศน.ภาณุมาศ  ยาไทยสงค์ และ ศน.จตุพล อุปะละ)  โรงเรียนบ้านเลาลี บ้านปางกิ่ว บ้านวาวี และโป่งกลางน้ำประชาสรรค์)
4. อ.เวียงป่าเป้า
    - ชุดที่ 1 : รองณัฏฐ์กันย์  ใจกันทา ศน.สุวิทย์ บั้งเงินและ ศน.กฤติยา อาจวิชัย  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา บ้านปางอ่ายฯ บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ บ้านโฮ่ง และเวียงกาหลงวิทยา
    - ชุดที่ 2 : ศน.สุชาติ ราชคมน์  โรงเรียนบ้านโป่งนก บ้านแม่ตะละ และบ้านปางมะขามป้อม

17 พฤษภาคม 2561
1. อ.พาน  
    - ชุดที่ 1 : ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ และ ศน.นงคราญ ชัยพงษ์  (ร่วมกับ ผอ.สมัย อิ่มอก ประธานศูนย์พานทักษิณ) โรงเรียน
    - ชุดที่ 2 : ศน.วรลักษณ์  จันทร์เนตร  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ และจำผักกูด
2. อ.ป่าแดด-อ.พาน ศน.พรทิพา  พุทธวงค์ และ ศน.รัษฎา  อภิวงค์งาม  โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านสักพัฒนา อ.ป่าแดด 
3. อ.แม่สรวย
 
    - ชุดที่ 1 : ศน.ณภัทร จันทร์ทา และ ศน.กังสดาร  แจ้งมณี โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น เวียงผาวิทยา และบ้านห้วยเฮี้ย
    - ชุดที่ 2 : ศน.บัณฑิต ไชยวงค์ ศน.ภาณุมาศ  ยาไทยสงค์ และ ศน.จตุพล อุปะละ  โรงเรียน
4. อ.เวียงป่าเป้า
    - ชุดที่ 1 : ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และ ศน.กฤติยา อาจวิชัย  โรงเรียนบ้านสัน  บ้านป่าสัก  บ้านลังกา และอนุบาลแม่ขะจาน

ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.แม่สรวย)

โพสต์21 พ.ค. 2561 02:41โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 03:58 ]

https://photos.app.goo.gl/VvoxHLuUUp1XzoQJ2
15 พฤษภาคม 2561
 : 
ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป. เชียงราย เขต 2  ประจำปีการศึกษา 2561 (CR2ACTS Model) อำเภอแม่สรวย  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย  โดยผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางณัฎฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.เวียงป่าเป้า)

โพสต์21 พ.ค. 2561 02:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 04:02 ]

14 พฤษภาคม 2561 : ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป. เชียงราย เขต 2  ประจำปีการศึกษา 2561 (CR2ACTS Model) อำเภอเวียงป่าเป้า  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์)  อ.เวียงป่าเป้า  โดยผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ  นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  นางณัฎฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย 
เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด) 

ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.ป่าแดด)

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 04:05 ]

https://photos.app.goo.gl/1sEa4E4kxVAQZLaq1
12 พฤษภาคม 2561
 : 
ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป. เชียงราย เขต 2  ประจำปีการศึกษา 2561 (CR2ACTS Model) อำเภอป่าแดด  ณ โรงเรียนบ้านป่าแงะ  อ.ป่าแดด  โดยผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางณัฎฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ     ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายฯ (อ.ป่าแดด)

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:42โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 02:08 ]

https://photos.app.goo.gl/1sEa4E4kxVAQZLaq1
12 พฤษภาคม 2561
 : 
ประชุมสัญจรชี้แจงการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป. เชียงราย เขต 2  ประจำปีการศึกษา 2561 (CR2ACTS Model) อำเภอป่าแดด  ณ โรงเรียนบ้านป่าแงะ  อ.ป่าแดด  โดยผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางณัฎฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ     ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

โพสต์21 พ.ค. 2561 00:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/4S99k9wo2CEQxPfH8
9 พฤษภาคม 2561
 : 
อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับ ผอ./รอง ผอ. เขตพื้นที่ฯ ศน. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ  ณ 1. ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2  ผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.แม่สรวย 162 คน  อ.แม่ลาว ๙ คน (ครู ๑ /ศน. ๘)  อ.พาน 1๑ คน อ.ป่าแดด ๓ คน  รวมจำนวน ๑๘5 คน และ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 61 คน


อบรมพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานศึกษานิเทศก์

โพสต์21 พ.ค. 2561 00:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 01:28 ]

https://photos.app.goo.gl/wfUeTf0eM58sPHRW2
7-8 พฤษภาคม 2561
 : 
อบรมพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต 2 ณ บ้านริมน้ำรีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย  มีนายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนางณัฎฐกันต์  ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 (รับผิดชอบดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) เป็นประธานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   และนอกจากนี้ได้มีการสรุปผลการปฎิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนงาน/มาตรการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  มีศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จำนวน 5 ท่าน มาร่วมรับฟังและเสนอแนวทาง ในครั้งนี้


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 295