OT_จัดข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ก.พ. 2561 00:53โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2561 01:23 ]

https://photos.app.goo.gl/UveRvqX1vWv5lAvi1
17 กุมภาพันธ์ 2561
:
ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2  รับข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 จากโรงพิมพ์ และจัดแยกตามอำเภอและสนามสอบ (ระดับประถมศึกษา จำนวน 170 สนามสอบ และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 54 สนามสอบ
จำนวนข้อสอบแต่ละชั้น
  1. ชั้น ป.2  จำนวน 1 วิชา : ภาษาไทย
  2. ชั้น ป.4-5 
จำนวน 3 วิชา : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาตร์
  3. ชั้น ม.1-2 จำนวน 3 วิชา : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาตร์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมประชุมผู้บริหาร อ.เวียงป่าเป้า & ประชุมครูโครงการบ้านนักวิทย์ฯ

โพสต์16 ก.พ. 2561 22:50โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2561 01:58 ]

16 กุมภาพันธ์ 2561 : ร่วมประชุมผู้บริหาร อ.เวียงป่าเป้า & ประชุมครูโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

https://photos.app.goo.gl/bNxRAh96sSzA9QyE2

1. 
ร่วมประชุมผู้บริหาร อ.เวียงป่าเป้า : ตัวแทนศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า  มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางมะกาดวิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/io5ck6Lwkl4c6bO03

2. ประชุมครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการ "
บ้ํานนักวิทยําศําสตร์น้อย ประเทศไทย"  โดยมีครูโรงเรียน รุ่นที่ 1 : จำนวน 10 โรงเรียน รุ่นที่ 2  จำนวน 20 โรงเรียน และ รุ่นที่ 3  จำนวน 32 โรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2560  มีโรงเรียนที่ต้องขอรับกํารประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้ํานนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จำนวน 29 โรงเรียน (ตามรายชื่อ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning & Valentine's Day 2018" และประชุม Afternoon Brief

โพสต์16 ก.พ. 2561 22:30โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต ]

14 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning & Valentine's Day 2018" และประชุม Afternoon Brief 

https://photos.app.goo.gl/Dwk3vVRLIXxZtqOi2
1. 
ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning & Valentine's Day 2018"  นายวรพงษ์  สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning & Valentine's Day 2018" เนื่องใน "วันแบ่งปันความรักให้แก่กัน" โดยสวมเสื้อสีแดง-ชมพู ทำความสะอาดให้ห้องทำงานและบริเวณทั่วไปของสำนักงาน และนอกจากนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/zzTgBsSiF3fS4Vnw1

2. ประชุมศึกษานิเทศก์  "Afternoon Brief"
  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  
การอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาล การติดตามการใช้หนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การใช้อินเทอร์เน็ตของโรงในสังกัด  การแปลงงบประมาณฯ  กรณี รร.ห้วยขี้เหล็กจะไปเรียนรวมที่ รร. บ้านห้วยมะซาง  การยืมเงินทดรองจ่าย การประชุมผู้บริหาร รร. อ.เวียงป่าเป้า สรุปเหรียญงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน  การสอนอ่าน ป.1 (รอหนังสือแจ้งเลื่อนจากสพฐ.)  การสอบข้อสอบมาตรฐานกลางและการอ่าน (RT) ป.1 เป็นต้น

 
         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมกลั่นกรองข้อมูลฯ

โพสต์16 ก.พ. 2561 20:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2561 22:37 ]

https://photos.app.goo.gl/NCNYLbkt3nAtjjJ63

13 กุมภาพันธ์ 2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย  นายวรพงษ์  สันติวงค์ รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานฯ  มีคณะกรรมการร่วมจัดทำและกลั่นกรอง จำนวนทั้งสิ้น 16 คน  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

 
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ประชุมกลั่นกรองข้อมูลฯ & ร่วมงานหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

โพสต์16 ก.พ. 2561 20:46โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2561 22:39 ]

https://photos.app.goo.gl/DeGQxIF24fCAARoB2
11-13 กุมภาพันธ์ 2561
ตัวแทนศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67  และให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้

 
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุม Afternoon Brief (7 ก.พ. 61)

โพสต์9 ก.พ. 2561 01:44โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/ZILVe2lSqtOn4HE62
7 กุมภาพันธ์ 2561
:
ประชุม Afternoon Brief มีประเด็นสำคัญได้แก่ การรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ให้แต่ละกลุ่มดำเนินการประชุมภายในต่อ  การปรับปรุงบริเวณสถานที่ อาคาร ภูมิทัศน์ต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  การติดตามโครงการอาหารกลางวัน (สพฐ.)  การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  เรื่องจากกลุ่มต่างๆ อินเตอร์เน็ทโรงเรียน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดชุมนุมลูกเสือ และเรื่องภายในกลุ่มนิเทศฯ ได้แก่ สรุปผลการ O-NET การนิเทศติดตามเร่งรัดคุณภาพ (กลุ่มสีแดง) การร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ การประชุมประจำเดือน การประกันคุณภาพภายใน การจัดทำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้ง 3 ด้าน เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัวแทนศูนย์สอบฯ O-NET

โพสต์9 ก.พ. 2561 01:23โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/0WRfti7x01zjuZCe2
3-4 กุมภาพันธ์ 2561 : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 13 สนามสอบ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 10 สนามสอบ  รวมทั้งสิ้น 23 สนามสอบ(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมคณะกรรมการฯ สอบ O-NET ประจำศูนย์สอบ

โพสต์9 ก.พ. 2561 01:14โดยสุวิทย์ บั้งเงิน

https://photos.app.goo.gl/NXwPFcxZ9e5Sn0Tx2
2 กุมภาพันธ์ 2561
: ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2560  นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  โดยจะมีการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 13 สนามสอบ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 10 สนามสอบ  รวมทั้งสิ้น 23 สนามสอบ(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ (OD)

โพสต์8 ก.พ. 2561 20:17โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 20:53 ]

1 กุมภาพันธ์ 2561
 : อบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
 (OD : Organization Development) มีนายจรัญ  แจ้งมณี ผอ. สพป.เชียงราย เขต  2 เป็นประธานพิธี  มีบุคลากรทุกคนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม (บรรยายพิเศษโดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่มืออาชีพ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและสรุปกิจกรรมสัมพันธ์  ณ โรงแรมกรุณา รีสอร์ท อ.พาน 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

ประชุมกลั่นกรองร่างแผนฯ (ครั้งที่ 2)

โพสต์30 ม.ค. 2561 19:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 20:18 ]

https://photos.app.goo.gl/6Prs1jSCCdcUQEnD3
31 มกราคม 2561
 : 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2  (ครั้งที่ 2 :  ระดับศูนย์เครือข่ายฯ)  มีนายวรพงษ์  สันติวงค์ รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต  2 เป็นประธานพิธี  มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และครูวิชาการประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 38 คน (3 ด้าน : ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1-10 of 267