รถบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library CR2)

ก่อนจะมาเป็น Mobile Library CR2
คลิกส์ดูหนังสือความเป็น...
                                                                    1. CSR : TATA STEEL-1 (CSR ประชาสัมพันธ์)
                                                                    2. CSR : TATA STEEL-2 (สพป. ขอรับการสนับสนุน)
                                                                    3. CSR : TATA STEEL-3 (CSR ตอบรับ)
                                                                    4. CSR : TATA STEEL-4 (สพป. ขอบคุณ)

ภาพความเป็นมา

            
เดิมเป็นรถบริการคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (มีข้อจำกัดหลายประการ)

            
เครื่องคอมพิวเตอร์เก่า (ล้าสมัย) ได้นำมาติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และมอบให้โรงเรียนในสังกัด

            
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)

            
พิธีรับมอบมุมหนังสือ "เสริมปัญญากับ ทาทา สตีล"  (22 กรกฎาคม 2557)

            

            

                  
 ให้บริการนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2


ขอขอบคุณ... บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automatic System Version 3

3. VTR โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
     

Comments