กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
สพป.เชียงราย เขต 2http://evaluate.cri2.go.th/critwosys/index.php/dashboard
เว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)


เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ)

http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241
คลังข้อสอบมาตรฐาน 
สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)

http://itembank.bopp.go.th/Pages/Home


ปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2561


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyR0t4aVRreDhxaDQ/view?usp=sharing
 

รายงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนของสถานศึกษา  

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYya1c5cDM5dXQyQjA/view?usp=sharing
         
ข้อสอบและเฉลย  ข้อสอบกลาง, NT, O-NET  ปีต่างๆ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง
  ปีการศึกษา ป.2 ป.4 ป.5  ม.1 ม.2  Test Blue Print  |  เฉลยข้อสอบ

2561ป.2 ปี 61ป.4 ปี 61ป.5 ปี 61ม.1 ปี 61ม.2 ปี 61Test Blue Print  
2560ป.2 ปี 60ป.4 ปี 60ป.5 ปี 60ม.1 ปี 60ม.2 ปี 60Test Blue Print  |  เฉลยข้อสอบ
2559ป.2 ปี 59ป.4 ปี 59ป.5 ปี 59ม.1 ปี 59 ม.2 ปี 59ข้อมูลที่มีการแก้ไข 
2558ป.2 ปี 58ป.4 ปี 58ป.5 ปี 58ม.1 ปี 58 ม.2 ปี 58เฉลย ปี 58 

(เฉลยปี 2559 อยู่ในไฟล์ข้อสอบแล้ว)


Test Blue Print และ ข้อสอบ NT & O-NET
  ปี พ.ศ. NT ป.3
O-NET ป.6 O-NET ม.3
2564   
2563   
2562Test Blue PrintNT ป.3 ปี 62Test Blue Print | O-NET ป.6 ปี 62Test Blue PrintO-NET ม.3 ปี 62
2561Test Blue PrintNT ป.3 ปี 61Test Blue PrintO-NET ป.6 ปี 61Test Blue Print | O-NET ม.3 ปี 61
2560คู่มือจัดสอบTest Blue Print | ข้อสอบTest Blue Print | O-NET ป.6 ปี 60Test Blue Print | O-NET ม.3 ปี 60
2559NT ป.3 ปี 59 (ข้อสอบ)O-NET ป.6 ปี 59 (ข้อสอบ)O-NET ม.3 ปี 59 (ข้อสอบ)
2558 NT ป.3 ปี 58 (ข้อสอบ)O-NET ป.6 ปี 58 (ข้อสอบ)O-NET ม.3 ปี 58 (ข้อสอบ)
2557NT ป.3 ปี 57 (ข้อสอบ)O-NET ป.6 ปี 57 (ข้อสอบ)O-NET ม.3 ปี 57 (ข้อสอบ)
2556 NT ป.3 ปี 56 (ข้อสอบ) O-NET ป.6 ปี 56 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 56 (ข้อสอบ)
2555 NT ป.3 ปี 55 (ข้อสอบ) O-NET ป.6 ปี 55 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 55 (ข้อสอบ)
2554 - O-NET ป.6 ปี 54 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 54 (ข้อสอบ)
2553 - O-NET ป.6 ปี 53 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 53 (ข้อสอบ)
2552 - O-NET ป.6 ปี 52 (ข้อสอบ) O-NET ม.3 ปี 52 (ข้อสอบ)
2551-O-NET ป.6 ปี 51 (ข้อสอบ)O-NET ม.3 ปี 51 (ข้อสอบ)
2550-O-NET ป.6 ปี 50 (ข้อสอบ)-
2549 - O-NET ป.6 ปี 49 (ข้อสอบ) -ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2560

                          
                               NT ป.3                                                  O-NET ป.6                                               O-NET ม.3


ปีการศึกษา 2559ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559

              
                               NT ป.3                                                  O-NET ป.6                                               O-NET ม.3
Comments