77 จังหวัด พัฒนาทั่วไทย
(ทรงงานทั่วหล้า ปวงประชารมเย็น)

1

กรุงเทพมหานคร

https://www.youtube.com/watch?v=MjVLq4Ecvmg

2

กระบี่

https://www.youtube.com/watch?v=lqMJNnQHPV8

3

กาญจนบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=Tyt4oTNTlog

4

กาฬสินธุ์

https://www.youtube.com/watch?v=HgfOAiar4ho

5

กำแพงเพชร

https://www.youtube.com/watch?v=pXHtCOuCLY4

6

ขอนแก่น

https://www.youtube.com/watch?v=nHrQYiJ8JH4

7

จันทรบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=Tyh-8Mng3C0

8

ฉะเชิงเทรา

https://www.youtube.com/watch?v=pcIbSElQvCE

9

ชลบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=FuGvh51Zq-E

10

ชัยนาท

https://www.youtube.com/watch?v=_q9Ggs_9mzI

11

ชัยภูมิ

https://www.youtube.com/watch?v=74Fsf0mWSrs

12

ชุมพร

https://www.youtube.com/watch?v=LfHo_KdKoa4

13

เชียงราย

https://www.youtube.com/watch?v=Ejsvz6O2OnQ

14

เชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=AMA315JlWzM

15

ตรัง

https://www.youtube.com/watch?v=r7Wz9xksuTc

16

ตราด

https://www.youtube.com/watch?v=tFtppVGNxAI

17

ตาก

https://www.youtube.com/watch?v=tFtppVGNxAI

18

นครนายก

https://www.youtube.com/watch?v=pGNGUmdNe98

19

นครปฐม

https://www.youtube.com/watch?v=YPSoeAgl7b0

20

นครพนม

https://www.youtube.com/watch?v=r4KQUYVctS8

21

นครราชสีมา

https://www.youtube.com/watch?v=CejMMk9rh4c

22

นครศรีธรรมราช

https://www.youtube.com/watch?v=Br7FxlGolY4

23

นครสวรรค์

https://www.youtube.com/watch?v=osmDJfUAELo

24

นนทบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=DUM6ickxSUI

25

นราธิวาส

https://www.youtube.com/watch?v=jl2Bs_IcCAk

26

น่าน

https://www.youtube.com/watch?v=Qjd8Nf87R7k

27

บึงกาฬ

https://www.youtube.com/watch?v=MV0WcZpCZeg

28

บุรีรัมย์

https://www.youtube.com/watch?v=QjRgKKezc0c

29

ปทุมธานี

https://www.youtube.com/watch?v=1pGrOVIbfzo

30

ประจวบคีรีขันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=401oI2CaE9Q

31

ปราจีนบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=MV0WcZpCZeg

32

ปัตตานี

https://www.youtube.com/watch?v=dZBjd9BS1w4

33

พระนครศรีอยุธยา

https://www.youtube.com/watch?v=Bw7f5Y8TgJE

34

พะเยา

https://www.youtube.com/watch?v=U-k9kOTwZh0

35

พังงา

https://www.youtube.com/watch?v=IKQAt8K3oMc

36

พัทลุง

https://www.youtube.com/watch?v=eQo-ks0l69I

37

พิจิตร

https://www.youtube.com/watch?v=5spKMVpURZ0

38

พิษณุโลก

https://www.youtube.com/watch?v=Dx-bR08FsPo

39

เพชรบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=3_npS2fZ45c

40

เพชรบูรณ์

https://www.youtube.com/watch?v=JKp5F75UP0U

41

แพร่

https://www.youtube.com/watch?v=ACxFETNGGX4

42

ภูเก็ต

https://www.youtube.com/watch?v=JrWYX1HTAz4

43

มหาสารคาม

https://www.youtube.com/watch?v=TL9eepg9f2I

44

มุกดาหาร

https://www.youtube.com/watch?v=E-lm06NVSKI

45

แม่ฮ่องสอน

https://www.youtube.com/watch?v=G2IecJDvdz0

46

ยโสธร

https://www.youtube.com/watch?v=--yET3Z_qCY

47

ยะลา

https://www.youtube.com/watch?v=7JFCVb6jffE

48

ร้อยเอ็ด

https://www.youtube.com/watch?v=82w8p_cSox0

49

ระนอง

https://www.youtube.com/watch?v=QPoZ1MRQrdk

50

ระยอง

https://www.youtube.com/watch?v=E18LBwX7nso

51

ราชบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=7G6DGmj2zRI

52

ลพบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=nRtz2ZOiXJM

53

ลำปาง

https://www.youtube.com/watch?v=SweNk4rLHKU

54

ลำพูน

https://www.youtube.com/watch?v=TD3nMogE2F8

55

เลย

https://www.youtube.com/watch?v=Zjrv5VKO5V0

56

ศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=C1o9VpiXQoY

57

สกลนคร

https://www.youtube.com/watch?v=KVlFqSS8zb8

58

สงขลา

https://www.youtube.com/watch?v=q-KXNzcc3i8

59

สตูล

https://www.youtube.com/watch?v=tOm1n8jjeVM

60

สมุทรปราการ

https://www.youtube.com/watch?v=jf_8xXEbzUI

61

สมุทรสงคราม

https://www.youtube.com/watch?v=j-enPMKbudo

62

สมุทรสาคร

https://www.youtube.com/watch?v=3wn9g7W6sFw

63

สระแก้ว

https://www.youtube.com/watch?v=UjAPPVacjTU

64

สระบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=5RWe3uvFwcU

65

สิงห์บุรี

https://www.youtube.com/watch?v=bm7xc3S18kk

66

สุโขทัย

https://www.youtube.com/watch?v=Cgf6NdW9XR8

67

สุพรรณบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=bSpI_k4vgr0

68

สุราษฎร์ธานี

https://www.youtube.com/watch?v=iux2fS6rWO8

69

สุรินทร์

https://www.youtube.com/watch?v=MWZ23yYfndg

70

หนองคาย

https://www.youtube.com/watch?v=KtcfO0HyJq4

71

หนองบัวลำภู

https://www.youtube.com/watch?v=SMFkt2uHRgI

72

อ่างทอง

https://www.youtube.com/watch?v=Fjp6cD7lfLU

73

อำนาจเจริญ

https://www.youtube.com/watch?v=MEfYNHhUfbI

74

อุดรธานี

https://www.youtube.com/watch?v=FgokaxodiyU

75

อุตรดิตถ์

https://www.youtube.com/watch?v=zolV-N8FWcY

76

อุทัยธานี

https://www.youtube.com/watch?v=PhkfG4GryiY

77

อุบลราชธานี

https://www.youtube.com/watch?v=vaYaVyAqP0QA1

เพลงพระเจ้าแผ่นดิน

https://www.youtube.com/watch?v=s3GBadr1tz8

A2

เพลงหยาดเหงื่อของพ่อ

https://www.youtube.com/watch?v=9EARIKaBTEI