กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุมทางไกลโครงการโรงเรียนบนทพื้นที่สูง 12 มิถุนายน 2563 :  ประชุมทางไกลโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูง  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำร ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2563 19:38 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC 12 มิถุนายน 2563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  ขอบคุณที่ทุกฝ่ายในการ  Focus Group ที่ผ่านมา  การตรวจเยี่ยมกล ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2563 19:27 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • Focus Group เพื่อยกระดับ NT ป.3 และ RT ป.1 5 มิถุนายน 2563 09.00 - 16.30 น. :  สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา NT ด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ชั้น ป.3 และ ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2563 03:08 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • Focus Group เพื่อยกระดับ O-NET (ภาษาอังกฤษ & วิทยาศาสตร์) 2 มิถุนายน 2563 :  สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2563 02:45 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลฯ ต่อผู้ตรวจราชการ สพฐ. 1 มิถุนายน 2563 :  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ต่อผ ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2563 02:56 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 579 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ