หน้าแรก

กิจกรรมการนิเทศ

 • ตรวจและบันทึกคะแนนการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 14-16, 19 มีนาคม 2561 : ตรวจและบันทึกการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560   (ระดับชั้น ป.2 ป.4-5 และมัธยมศึกษา 1-2)  มีนายจรัญ ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2561 07:32 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ดำเนินการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3 7 มีนาคม 2561 : ดำเนินการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 05:25 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT ระดับศูนย์สอบฯ 6 มีนาคม 2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 เพื่อเตร ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 05:18 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • รับมอบข้อสอบ NT ป.3 จาก สพฐ. 2 มีนาคม 2561 : สพป.เชียงราย เขต 2 (โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและติดตามการจัดการศึกษา)  รับมอบข้อสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3  ประจำปีการศ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 05:09 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ดำเนินการสอบข้อสอบ RT ชั้น ป.1 28 กุมภาพันธ์ 2561 : ดำเนินการทดสอบ/ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 1 (RT : Reading Test) ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวนสนามสอบทั้งสิ้น 164 สนามสอบ (หนังส ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2561 21:05 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 275 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ