หน้าแรก

กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพฯ 16 กรกฎาคม 2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสี  มีนายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน  คณะกรรมการประกอบผู้บริหารเขตพ ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 : ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  มีผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน คร ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนิเทศแบบบูรณาการฯ 12 กรกฎาคม 2561- ช่วงเช้า : รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายส ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ศึกษาดูงาน สพป.แพร่ เขต 1 9 กรกฎาคม 2561 : คณะศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต 2 จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุม Video Conference : มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ 4 กรกฎาคม  2561 : - (เช้า) ประชุม Video Conference : มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ  มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานมาตรฐานตามตัวชี้วัดของเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้ง ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 314 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ