กิจกรรมการนิเทศ

 • นิเทศบูรณาการฯ 21 กรกฎาคม 2563 : นิเทศบูรณการ การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 03:58 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุม & ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 15 กรกฎาคม 2563 :  - ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระเร่งด่วน)  ได้แก่ การดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการ (โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล) การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เป ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 03:47 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 14 กรกฎาคม 2563 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่   อ.แม่สรวย : โป่งกลางน้ำประชาสรรค์(คลิกรูปเพ ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 03:39 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ 13 กรกฎาคม 2563 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญ ได้แก่  การนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ. ประจำปี 2563  การนิเทศ ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 03:38 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 9 กรกฎาคม 2563 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในสังกัด ได้แก่  อ.ป่าแดด : บ้านสักพัฒนา บ้านโป ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2563 02:50 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 591 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ