กิจกรรมการนิเทศ

 • ร่วมประชุมเขตทางไกลฯ ผอ.เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 เมษายน 2563 :  ร่วมประชุมศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (ครั้งที่ 4/2563)  เป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2563 04:49 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ 27 เมษายน 2563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกลุ่มสีแดง  การเตรียมเอกสารรายงาน ARS / KRS ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2563 04:37 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ 23 เมษายน 2563 :  เช้า : ประชุมศึกษานิเทศก์  โดย นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธาน  มีนายพิสิฐ  ไขยชนะ รอง ผอ ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2563 02:35 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศฯ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 22 เมษายน 2563 :  นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2  ให้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2563 02:13 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศฯ แก่นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ 3 เมษายน 2563 :  นำเสนอข้อมูลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่ นิสิตฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑ ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2563 02:06 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 559 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ