กิจกรรมการนิเทศ

 • ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ฯ และนิเทศฯ โครงการ GBL. 14 มกราคม 2563  :         (1) คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มฯ   ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่  และพระพุทธปฎิโมกข์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ทุกว ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2564 02:38 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมคณะกรรมการคิดวิเคราะห์รูปแบบการรายงานฯ 12 มกราคม 2563  :   ร่วมประชุมคณะกรรมการคิดวิเคราะห์รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ และผู้รับผิดชอบการรายงานต่อ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2564 02:36 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์ 8 มกราคม 2563  :      (1) ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์  ประเด็นสำคัญได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามนโยบาย CR2Q-Ed Model  ป ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2564 03:49 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • นิเทศ ติดตามฯ นโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model 7 มกราคม 2563  :      (1) นิเทศ ติดตามการดำเนินงานจุดเน้นนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง และบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คก ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2564 03:50 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • นิเทศ ติดตามฯ นโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model 6 มกราคม 2563  :  นิเทศ ติดตามการดำเนินงานจุดเน้นนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ...
  ส่ง 7 ม.ค. 2564 03:10 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 663 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ