กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการรายจำนวนนักเรียน (ครั้งที่ 2) 30 พฤศจิกายน 2561 : ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติการและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพือแก้ปัญหานักเรียนไม่มีต ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2561 06:24 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการรายจำนวนนักเรียน 28 พฤศจิกายน 2561 : ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติการและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพือแก้ปัญหานักเรียนไม่มีต ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2561 00:02 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุม SP โรงเรียนประชารัฐ, ประชุมบุคลากรในสำนักงาน 26 พฤศจิกายน 2561 : - ชุดที่ 1 : ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีศึกษานิเทศก์ และ School Partner : SP ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ  นายจรัญ ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2561 02:31 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (3) 26-30 พฤศจิกายน 2561 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model   การยกระดับผลส ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2561 23:21 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมพิธีลงนาม MOU : STEM Education 23 พฤศจิกายน 2561 : ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM ของโรงเรียนบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ระหว่างมหาว ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2561 22:45 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 362 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ