หน้าแรก

กิจกรรมการนิเทศ

 • ร่วมกิจกรรมกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย 30 มีนาคม 2561 : ร่วมกิจกรรมกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่ 1  มีบุคลากรจาก 5 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ (สพป.เชียงราย เขต ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2561 01:15 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 29 มีนาคม 2561 : ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีครูปฐมวัยโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ  จำนวน 30  คน  เข้าร่วมประชุม   นางพรมเมือง  เทวตา ผอ.กล ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2561 01:15 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการฯ โปรแกรม School MIS 26-27 มีนาคม 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการวัดผลการเรียน (School MIS) ปีการศึกษา 2561 (จำนวน 2 รุ่น ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2561 22:41 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ตรวจและบันทึกคะแนนการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 14-16, 19 มีนาคม 2561 : ตรวจและบันทึกการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560   (ระดับชั้น ป.2 ป.4-5 และ ม. 1-2)  มีนายจรัญ  แจ ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2561 05:13 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ดำเนินการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3 7 มีนาคม 2561 : ดำเนินการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 05:25 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 278 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ