กิจกรรมการนิเทศ

 • ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 10) 6 ธันวาคม 2562 : ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 10 : วันสุดท้าย)   - ภาคเช้า  จำนวน ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ และร่วมแข่งกีฬาสีภายใน 4 ธันวาคม 2562 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model ที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อ  การเด ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 9) 3 ธันวาคม 2562 : ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 9)   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 8) 2 ธันวาคม 2562 : ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 8)   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 7) 29 พฤศจิกายน 2562 : ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 7)   - ภาคเช้า  จำนวน 7 โรงเรียน ได ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2562 01:12 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 500 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ