กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ 14 พฤศจิกายน 2561 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายใน เน้นการมีส่วนร่วม  การจัดสรรค่าอินเทอร์เน ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2561 18:31 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 12-13 พฤศจิกายน 2561 : นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model   การยกระดับผลส ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 02:58 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • อบรมฯ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร 10-11  พฤศจิกายน 2561 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชส ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 02:58 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ 7  พฤศจิกายน 2561 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การใช้ DLTV (106 โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ)  การดำเนินงาน PLC (ศน. และ กลุ่มบุคคลป ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 02:40 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ 6  พฤศจิกายน 2561 : ประชุมคณะกรรมการปรับเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู  นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เช ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 03:01 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 355 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ