กิจกรรมการนิเทศ

 • ร่วมกิจกรรมคัดเลือก BP การศึกษาพิเศษ 21 พฤศจิกายน 2563  :  ตัวแทนศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2   โดย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  ศน. พรทิพา  พุทธวงค์ ศน.พรมเมือง เทวตา  ศน. ณภัทร ...
  ส่ง โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • นิเทศฯ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 5 พฤศจิกายน 2563  :  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2   โดย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  ศน. พรทิพา  พุทธวงค์ ศน.พรมเมือง เทวตา  ศน. ณภัทร นวลจ ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2563 00:38 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2 พฤศจิกายน 2563  :  ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  ดร.ณัฏฐกันย์  ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2563 20:38 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษนิเทศก์ประจำเดือนตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563  :  ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนตุลาคม 2563  ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา/การจัดทำแผนฯ (10 พ.ย.63)  การสรุปผลการดำเน ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2563 16:34 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • นิเทศ ติดตาม ตามมาตรการนิเทศประจำเดือนตุลาคม (ต่อ) 26- 29 ตุลาคม 2563  :  นิเทศ ติดตาม ตามมาตรการนิเทศประจำเดือนตุลาคม 2563  (ต่อ)  ได้แก่  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การอ่านออกเขียนได้  การจัดการศึกษาวิทยาการคำนวณ ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2563 01:20 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 634 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ